Få glade, voksne begyndere med en hjælpetræner

Bliv BalletFitness Instruktør eller Hjælpetræner

Brug en hjælpetræner til “follow-along” visning og fyld timen med varierede trinsammensætninger og BalletFitness®-systemets 10 kropsprincipper. Det er sjovt og udviklende, fordi en hjælpetræner giver ro til at vejlede og coache deltagerne.

Som voksen begynder er der meget, der skal læres og huskes: Først og fremmest de ydre ting som selve trinsammensætningerne og tællinger i musikken, men også BalletFitness®-systemets 10 kropsprincipper skal tjekkes igen og igen, når vi laver vores indre “kropsscanninger”, mens vi træner. Vores hjerner skal være allevegne, når vi dyrker BalletFitness, hvis vi vil opnå de stærke muskler og smidige led, den balancerede kropsholdning og den stabiliserende styrke, som fx barretræning giver.

Hvad er BalletFitness®-systemets 10 kropsprincipper?

BalletFitness®-systemets 10 kropsprincipper er essensen af den grundteknik, som alle professionelle balletdansere verden over træner dagligt og som gør, at de kan udføre de mest utrolige bevægelser og se helt fantastisk smukke og graciøse ud.

Hvorfor skal du træne efter BalletFitness®-systemets 10 kropsprincipper?

Da ballet – ud over at være dans – også er en grundtræningsmetode, der får bevægeapparatet til at fungere bedre, kan almindelige motionister drage stor nytte af de 10 kropsprincipper i forbindelse med fx barretræning: forbedret balance – corestyrke – koordination – muskelkontrol – kropsholdning – knoglestyrke – muskelstyrke – kropsbevidsthed samt sunde og velsmurte led og bindevæv. For ikke at nævne udviklende hjernetræning og mere bevidst vejrtrækning.

Hvem er BalletFitness®-systemets 10 kropsprincipper målrettet til?

BalletFitness®-systemets 10 kropsprincipper er tilpasset et helt normalt bevægeapparat og almindelige motionisters kropsbygning – dvs. der kræves ikke en balletdansers særlige kropsbygning. Kropsprincipperne er sunde og opbyggelige for alle at udføre – ung som gammel, smidig som usmidig, utrænet som trænet. De ekstreme bevægelser og positioner fra den klassiske ballet er sorteret fra, således at kun essensen – dvs. den sunde, opbyggende og bæredygtige del af ballettens kropsprincipper – er bevaret i BalletFitness-systemets 10 kropsprincipper.

Derfor er BalletFitness®-systemets TRINprogrammer ikke kun sikre at udføre – de er også meget virkningsfulde, når BalletFitness®-systemets 10 kropsprincipper samtidig overholdes.

Hvordan udføres BalletFitness®-systemets 10 kropsprincipper?

Kropsprincipperne – som er TEKNIK – udføres i “det indre rum” (dvs. inde i kroppens stabiliserende muskulatur) samtidig med at trin og bevægelser udføres/vises i “det ydre rum” (fx bensving). Både TRIN og TEKNIK udføres altså samtidigt, men det er kun TRIN, man som almindelig beskuer lægger mærke til udefra.

BalletFitness®-systemets 10 kropsprincipper går ud på at vi …

  • udadroterer benene fra hofteleddet og laver krydsbevægelser gennem hele kroppen = Udadrotation & Kryds
  • mærker tyngde ned gennem skuldre og haleben (bækken) til forfod (grounding) med samtidig opspænding fra føddernes inderside op gennem ben til navle/bugmuskulatur = Tyngde & Opspænding
  • centrerer vores kraftudfoldelse på forsiden af kropsstammen og samtidig forlænger denne samt ekstremiteterne (ben og arme) = Centrering & Forlængelse
  • har god kontakt med underlaget under vores fødder, så vores benmuskler forlænger sig under bevægelse samtidig med at vi holder hofter (og skuldre) i kontrolleret ro = Glidning & Isolering
  • er bevidste om vores retninger i det ydre rum (hoved + kropsstamme + ekstremiteter), kroppens placering i selve rummet samt kroppens egne linjer (indre rum) = Retning & Alignment

Vil du prøve BalletFitness®-systemets 10 kropsprincipper på egen krop? Så tilmeld dig en af vores INTRO-workshops – LÆS MERE OG TILMELD DIG HER


Er du bevægelsesunderviser? Så kender du måske dette dilemma

Uden en hjælpetræner går der ret lang tid med meget simple trin og øvelser for de voksne begyndere, inden du som underviser ville kunne implementere nogle få kropsprincipper. Hvis dine elever er body/mind-interesserede er det måske acceptabelt (a la yoga), men dansemotions-eleverne vil hurtigt kede sig og holde op, inden de overhovedet er kommet rigtigt i gang. Og hvis du går for hurtigt frem med både trin og kropsprincipper, vil dine elever hurtigt opleve mentalt “overload” og holde op, fordi det giver dem en følelse af utilstrækkelighed.

Sådan opleves begynderballet for voksne uden en hjælpetræner

Uden en hjælpetræner vil de voksne begyndere opleve langsomme, simple trinsammensætninger, som de kan overskue, men som de samtidig ikke oplever giver dem nogen særlig motion eller træning, fordi det egentlige muskelarbejde mere ligger i kropsprincipperne (det indre rum) end i selve trinene (det ydre rum). Det er derfor de professionelle balletdansere laver de mest simple trin i deres grundtræning ved barren (stangskole), fordi for dem handler den grundlæggende træning om kropsprincipperne: Det er måden at bevæge/stabilisere sig på, der tæller. Og det er følelsen af at mærke sin krop indefra, der giver velbehag og ro.

Hvordan hjælper hjælpetræneren?

Hvis du som underviser benytter en hjælpetræner til “follow-along”-visning, kan du have fuldt fokus på kropsprincipperne og frie hænder til at guide og coache hver enkelt elev i den rigtige retning, fordi du ikke samtidig skal vise trinene for eleverne. Du vil kunne fylde kropsprincipper ind i alle trin, og med din “hands-on body coaching” kunne hjælpe hver enkelt elev med lige præcis det, han/hun har brug for på et givent tidspunkt (timing er vigtig). Du får ro til at betragte dine elever og danne dig et overblik over både hele klassen og den enkelte, så du kan hjælpe og anspore bedst muligt.

Hvilken effekt vil en hjælpetræner have på dine elever?

Efter sådan en time vil dine elever være trætte i musklerne helt ind til knoglerne, og de vil samtidig være helt afspændte og afslappede. Det er som om alle kroppens dele har fundet ind til deres rette plads – den følelse kender du som underviser – og det er faktisk den følelse, der vil få dine elever til at elske dine timer og komme igen og igen. Og så det faktum at du vil have vist dem vejen til at ændre deres liv. Fordi det er det, BalletFitness®-systemet kan – også selv om man er ude over den første ungdom og aldrig har udført et ballettrin i hele sit liv.


Hvis du har behov for en hjælpetræner, kan vi tilbyde BalletFitness®-systemets virtuelle hjælpetræner, som gør det muligt at afspille øvelserne for deltagerne på en stor skærm/en projektor.

Mange hilsner
Charlotte de Neergaard
Balletunderviser og konceptejer

Tal med mig: +45 23 24 86 12
Skriv til mig: kontakt@balletfitness.dk


PS. Fik jeg sagt, at du kan opnå forskellige certifikater alt efter din baggrund:

Som bevægelsesunderviser kan du få certifikat som BalletFitness-træner og med en hjælpetræner kan du komme til at undervise i de 10 kropsprincipper. LÆS HER hvordan du starter hold op

Som balletunderviser kan du få certifikat som BalletFitness-instruktør med mulighed for at koreografere dine egne BalletFitness-trin efter vores trin-matrix og musikdata. LÆS HER hvordan du starter hold op

Som balletudøver uden undervisningserfaring kan du få certifikat som BalletFitness-træner og med en hjælpetræner kan du komme til at undervise i de 10 kropsprincipper. LÆS HER hvordan du starter hold op

Som motionist uden undervisningserfaring kan du få certifikat som holdvært. LÆS HER hvordan du starter hold op

Hjælpetræneren står forrest og viser øvelserne i BalletFitness “follow-along”grundtræning ved barren.