Lone 18.02.2024

INTRO-workshop: Barretræning TRIN & TEKNIK

Pædagogisk veltilrettelagt med en passende blanding af teori, demonstration af bevægelse/øvelse, instruktion og individuel vejledning under udførelsen og afsluttende feedback og feedforward før næste element behandledes.

Fint med små pauser, så vi kunne nå at reflektere over egen læring, med mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

Understøttende at der hele tiden blev trukket tråde tilbage til tidligere gennemgåede eksempler, så sammenhæng skabtes.

Super afslutning i Atelier Skoven med gåtur og mulighed for at vi kunne lære hinanden at kende og tale om, hvilke ønsker og muligheder for kommende deltagelse der var hos de enkelte deltagere.

En spændende og opløftende dag i godt selskab, jeg ser frem til næste workshop.